Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

Történet

69873330 110423080344452 6550091487386796032 nA Sziveri János Intézet 2012-ben jött létre, a Sziveri Baráti Társaság és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara kezdeményezésére, Veszprém városa és a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma támogatásával.

Az Intézet az induláskor kiemelt figyelmet fordított a magyar irodalom közép-európai kontextusaira, valamint a határon túli magyar irodalmi és kulturális jelenségek kutatására, beleértve a magyar emigráció irodalmának és kultúrájának tanulmányozását. Kezdetben kutatóintézetként, valamint archívumként és könyvtárként egyaránt működött, s feladatai közé tartozott, hogy összegyűjtse és digitalizálja a 20. század második felének magyar nyelvű, közép- és kelet-európai együttműködésben gondolkodó, az irodalmi és a társadalmi megújulásra radikálisan törekvő folyóiratokat (pl. Új Symposion, Echinox, Mozgó Világ, Magyar Műhely, Harmadkor, Pompeji, Nappali Ház, Új Hölgyfutár). Mindemellett olyan kutatásokat is szorgalmazott, melyek az említett kiadványokkal kapcsolatos kulturális folyamatokkal, alkotói életművekkel foglalkoznak.

Az Intézet éveken át külön figyelmet fordított a névadó Sziveri János munkásságának és utóéletének dokumentálására, miután a szerzői hagyatékot is őrizte és gondozta. Az egyetemi hallgatók, doktoranduszok és irodalomtörténészek bevonásával megvalósuló kutatásokat irodalmi estek, beszélgetések egészítették ki. Az egyes programok helyszínéül nem pusztán a Pannon Egyetem szolgált, hanem – külső partnerek bevonása révén – belföldi és határon túli fórumokon is alkalom nyílt a bemutatkozásra. Az alapítók által delegált grémium tagjai: Balázs Attila, Friedler Ferenc, Géczi János, Mikola Gyöngyi és Reményi József Tamás.

 

Profil

sziverihez 1

A tevékenységét 2019-ben új alapokról indító Sziveri János Intézet továbbra is főként országhatáron belüli és határon túli magyar irodalmi kapcsolatokkal foglalkozik, kiegészítve azt a magyar és az európai irodalom, valamint a magyar és az európai kultúra közötti kölcsönhatások vizsgálatával. A társművészeti folyamatokon túl filozófiai és eszmetörténeti vonulatok elemzését is célul tűztük ki. Ezen szélesebb kontextuson belül egyfelől tudományos kutatómunkára, másfelől népszerűsítő jellegű rendezvények szervezésére vállalkoztunk, részben kapcsolódva tehát a korábbi hagyományhoz.

Meghívott előadóink vagy irodalomtörténészként foglalkoznak a kulturális kapcsolatok mibenlétével; vagy szépíróként képviselik egy adott határon túli terület (illetve nyugat-európai ország) kultúráját; vagy határon túli születésű szerzők – 20. századi és kortárs egyaránt – életművével foglalkoznak (pl. Csáth, Kosztolányi, Munk Artúr). Az Intézetet vezető Arany Zsuzsanna, a Pannon Egyetem docense pedig éveken át Kosztolányi Dezső életművét kutatta, az íróról közölt eddigi legteljesebb életrajzi nagymonográfia szerzője, aki jelenleg a korszak társművészeti és eszmetörténeti vonatkozásaival, illetve Karinthy Frigyes munkásságával foglalkozik.

 

Egyetemi oktatás

A Sziveri János Intézet programjai a Pannon Egyetem oktatási stratégiájához is illeszkednek: az egyetemi hallgatókra, illetve doktoranduszokra – az elmúlt évekhez hasonlóan – nemcsak az egyes előadások közönségeként számítunk, hanem tervezett kutatási projektjeinkbe is bekapcsoljuk őket, kreatív feladatokkal inspirálva az adott témakörökben való elmélyülést.

 

Előadások

A Sziveri János Intézet szabadegyetemként is működik, amennyiben félévről-félévre, havi rendszerességgel, a saját kutatási területükön jelentős eredményeket felmutató előadókat lát vendégül. Az egyes programokra nemcsak az egyetemi hallgatóságot, de Veszprém és a Balaton környékének művészetek és tudományok iránt érdeklődő nagyközönségét is szeretettel várjuk!

 

 

 

21jpg
 
Intézetünk névadója, Sziveri János