Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

Tanári mesterképzés

TANÁRI MESTERKÉPZÉS

2017-től a tanári mesterképzés rendszere megváltozott, tanári oklevelet osztatlan tanári mesterképzésben lehet szerezni.
Azok számára, akik tanítói vagy tanári vagy diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű oklevéllel rendelkeznek egyszakos tanárképzést indítunk.
A választható szakok listája ITT található.

Az egyes képzések bemeneti feltételeit a 8/2013. (I.30.) és a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet határozza meg.
A képzés az előtanulmányoktól függően 2-4-5 féléves, 60-120-150 kredit értékű.
Amennyiben előtanulmányai során még nem használta fel a 12 államilag támogatott félévét, úgy jelentkezhet államilag finanszírozott képzésre. Ha a képzés során letelik a finanszírozott félévek száma, átkerül önköltséges finanszírozási formára. A költségtérítés összege: 350.000 Ft/félév

A képzések kizárólag levelező tagozatos munkarendben kerültek meghirdetésre.

Felvételi információk:
Az idegen nyelvű szakokra (angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára) bemeneti feltétel az adott nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.
A felvételi elbeszélgetés a jelentkező motivációinak ismertetéseiből, korábbi szakmai tapasztalatainak összefoglalásából és életpálya terveinek felvázolásából áll.
A dráma- és színházismeret-tanár szakot választóknak a felvételi elbeszélgetésen kívül gyakorlati vizsgát is kell tenniük. A gyakorlati vizsga elemei:
 a jelölt által szabadon választott memoriter (vers, próza) előadása
 a jelölt által látott színházi előadás elemzése (gépelt 1-3 oldal)

Az oklevél kiadásának feltétele: az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Kivételt képez az eszperantó nyelv. Nyelvszakos tanárok esetén ez a nyelvvizsga nem lehet azonos a szakképesítés nyelvével!

Milyen képzésre vagyok jogosult az előtanulmányaim után?

2 féléves képzésre jelentkezhet:
- a szakterületnek megfelelő egyetemi vagy mesterszintű diszciplináris oklevéllel
- azonos szakterületen osztatlan általános iskolai tanári oklevéllel
- azonos szakterületen főiskolai szintű tanári oklevéllel

4 féléves képzésre jelentkezhet :
- szakterülettől eltérő általános iskolai osztatlan tanári oklevéllel
- szakterülettől eltérő főiskolai szintű tanári oklevéllel
- szakterülettől eltérő egyetemi szintű tanári oklevéllel
- szakterülettől eltérő tanári MA oklevéllel
- tanítói oklevéllel (általános iskolai tanári oklevelet szeretne szerezni)

5 féléves képzésre jelentkezhet:
 tanítói oklevéllel (középiskolai tanári oklevelet szeretne megszerezni)


Bővebb információ:
Pannon Egyetem Tanárképző Központ
levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
telefon: 88/624-000/6004
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
honlap: http://tanarkepzoweb.uni-pannon.hu

MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu