Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

 

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai

hivatalból: 

Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Varga Petra egyetemi hallgató, kari HÖK-elnök

 

választás alapján:

vezetőoktató, vezetőkutató 

Dr. Szentgyörgyi Szilárd egyetemi docens, stratégiai és gazdasági dékánhelyettes (AAI)

Dr. habil. Tóth József egyetemi docens, intézetigazgató, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes (GFI)

Dr. habil. András Ferenc egyetemi docens, mb. intézetigazgató (TI)

Dr. Poór Zoltán Ferenc egyetemi docens (NI-TK)

Dr. habil. Ladányi István egyetemi docens (MANYI)

 

nem-vezetőoktató, nem-vezetőkutató

Dr. Kovács Gábor

 

PE-DÖK

Csrepka Máté

 

egyéb foglalkoztatott 

Baloghné Simon Ágnes

 

egyetemi hallgatók

Zeffer Laura

Horváth Carmen

 

tanácskozási jogú tagok

Dr. Hortobágyi Ildikó

Dr. habil. Ortutay Katalin

Dr. habil. Nagy András

Szélesné Dr. Ferencz Edit

Dr. habil. Fábián Gyöngyi

Dr. habil. Kalmár Zoltán

 

 

karon kívüli tanácskozási jogú tagok

Prof. Dr. Gelencsér András

Dr. Kovács Gyula

Dr. Fehérvölgyi Beáta

Prof. Dr. Hartung Ferenc

Dr. Németh Sándor

Dr. Polgár J. Péter

Dr. Mihálykó Csaba

Gál Balázs

Dr. Bartus Péter

Smidla Judit

PE-DÖK elnök

PE-HÖK elnök