Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

Gazdasági Bizottság:

Elnök: Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Tagok:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, gazdasági és stratégiai dékánhelyettes

Dr. habil. Tóth József, egyetemi docens, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes

Dr. habil. Sántha Kálmán, egyetemi docens, intézetigazgató

 

 

Tudományos, Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

Elnök: Dr. habil. Tóth József

Tagok:

Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, gazdasági és stratégiai dékánhelyettes

Dr. habil. Tóth József, egyetemi docens, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes

Dr. habil. Kalmár Zoltán, egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. habil. Sántha Kálmán, egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. habil. Szávai Dorottya, egyetemi docens

Varga Petra, MFTK HÖK elnök

Kiss Vivien, egyetemi hallgató

Horváth Carmen, egyetemi hallgató

 

Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Hortobágyi Ildikó, egyetemi docens, megbízott főigazgató

Tagok:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. András Ferenc, egyetemi docens

Dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Dr. Györe Géza, egyetemi adjunktus

Dr. Pelczéder Katalin, egyetemi adjunktus

Daróczi Ildikó, egyetemi tanársegéd

Varga Petra, MFTK HÖK elnök

 

Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Tagok:

Dr. habil. V. Szabó László

Dr. Thun Éva, egyetemi adjunktus

 

Kari Ösztöndíj Bizottság