Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

Gazdasági Bizottság:

Elnök: Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Tagok:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, gazdasági és stratégiai dékánhelyettes

Dr. habil. Tóth József, egyetemi docens, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes

 

 

Tudományos, Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság

Elnök: Dr. habil. Tóth József, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes

Tagok:

Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, gazdasági és stratégiai dékánhelyettes

Dr. Hortobágyi Ildikó, egyetemi docens, oktatási és felnőttképzési dékánhelyettes

Dr. habil. András Ferenc, egyetemi docens, mb. intézetigazgató

Dr. habil. Poór Zoltán, egyetemi docens, mb. intézetigazgató

Varga Petra, MFTK HÖK elnök

Zeffer Laura, egyetemi hallgató

Horváth Carmen, egyetemi hallgató

 

Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Hortobágyi Ildikó, egyetemi docens, megbízott főigazgató

Tagok:

Dr. Szentgyörgyi Szilárd, egyetemi docens, intézetigazgató - AAI

Dr. András Ferenc, egyetemi docens - TI

Dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus - MANYI

Dr. Györe Géza, egyetemi adjunktus - NI

Dr. Pelczéder Katalin, egyetemi adjunktus - MANYI

Horváth Katalin, mesteroktató - GFI

Dr. Somogyvári Lajos, egyetemi adjunktus - TK

Varga Petra, MFTK HÖK elnök

 

Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Kovács Gábor, egyetemi adjunktus

Tagok:

Dr. habil. V. Szabó László

Dr. Thun Éva, egyetemi adjunktus

 

Kari Ösztöndíj Bizottság