Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar feladata felsőfokú alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori és szakmai továbbképzés valamint az Egyetem Alapító Okiratában foglalt kapcsolódó képzési és tudományterületeken alap- és alkalmazott kutatások, tudományszervezés és az oktatást támogató egyéb kutatások folytatása.

Küldetésünk az általunk művelt szakokon olyan korszerű tudással, széleskörű tájékozottsággal, magasfokú nyelvi és kommunikációs készséggel, kreativitással rendelkező diplomás szakemberek képzése, akik képesek a kor elvárásainak megfelelő, európai színvonalú önálló alkotó- és kutatómunkára, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek közvetítésére, oktatásszervezési feladatok ellátására, pályázatok menedzselésére.

A Kar aktív részt vállal a helyi, regionális, országos és nemzetközi kulturális és tudományos közéletben. Együttműködik oktatási, illetve tudományos kutató, fejlesztő, tervező intézményekkel, gazdasági és vállalkozói szervezetekkel.