Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

 

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai

hivatalból: 

Prof. Dr. Navracsics Judit egyetemi tanár, dékán

Varga Petra egyetemi hallgató, kari HÖK-elnök

 

választás alapján:

vezetőoktató, vezetőkutató 

Dr. Szentgyörgyi Szilárd egyetemi docens, stratégiai és gazdasági dékánhelyettes

Dr. habil. Tóth József egyetemi docens, intézetigazgató, tudományos és akkreditációs dékánhelyettes

Dr. habil. Sántha Kálmán egyetemi docens, intézetigazgató

Dr. habil. Fábián Gyöngyi egyetemi docens 

Dr. habil. Szávai Dorottya Anna egyetemi docens

 

PE-DÖK

Szabó Noémi

 

egyéb foglalkoztatott 

Baloghné Simon Ágnes

egyetemi hallgatók

Kiss Vivien

Horváth Carmen

 

tanácskozási jogú tagok

Dr. Hortobágyi Ildikó

Dr. habil. Ortutay Katalin

Dr. habil. Nagy András

Dr. András Ferenc

Szélesné Dr. Ferencz Edit

Dr. Kovács Gábor

 

karon kívüli tanácskozási jogú tagok

Prof. Dr. Gelencsér András

Dr. Kovács Gyula

Dr. Fehérvölgyi Beáta

Prof. Dr. Hartung Ferenc

Dr. Németh Sándor

Dr. Polgár J. Péter

Dr. Mihálykó Csaba

Gál Balázs

Dr. Bartus Péter

Smidla Judit

PE-DÖK elnök

PE-HÖK elnök

 

 

Alkategóriák