Pannon Egyetem
Ugrás a tartalomhoz

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

Könyvtárpedjpg

Augusztus 23-án, a Neveléstudományi Intézete „Innováció a könyvtárban” címmel könyvtárpedagógiai fórumot tartott a Konferenciaközpontban. A közvetlen, oldott hangulatú rendezvényen a könyvtáros és pedagógus szakma képviselő vettek részt. Néhány téma az érintettek közül: 1. Az információs társadalom – áldás vagy átok? 2. A könyvtár napjainkban – a könyvtár jövője, 3. Felhasználóképzés az iskolai könyvtárban, 4. Az iskolai könyvtár szerepe, lehetőségei és feladatai a tankönyvellátásban, 5. Könyvtárári témahét szervezése stb.

A fórumot Dr. Poór Zoltán mb. igazgató nyitotta meg, kitért arra a sajnálatos tényre, hogy hazánkban a könyvtári tevékenység háttérbe szorulásának vagyunk szemtanúi és többek között ennek enyhítésének elősegítésére kell ilyen jellegű rendezvényeket szervezni. A két moderátor Tóth Zsuzsanna Erzsébet mesterpedagógus, könyvtárostanár, kulturális és köznevelési szakértő és Dr. Györe Géza adjunktus, könyvtáros, kulturális szakértő bevezető előadásait követően minden jelenlevő kifejthette nézeteit. A rendezvényt az Egyetemi Könyvtár és Levéltár meglátogatása tetté teljessé, ahol Tóth Gábor főigazgató mutatta be a könyvtárat.

A részvevők a témák további taglalása mellett foglaltak állást, ami újabb könyvtárpedagógiai témájú rendezvények és kutatás formájában fog realizálódni.