Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar

holland zászló

A maastrichti székhelyű, délkelet hollandiai Limburg Tartomány Sittard városában működik az a főiskolai rangú integrált óvodapedagógus- és tanítóképző intézmény, a De Nieuwste Pedagogische Akademie vor het Basisonderwijs, amelynek 12 másodéves hallgatója és két oktatója – Jack Claessen és Mark van Leersum – tett látogatást Magyarországon 2019. május 12-e és 17-e között.

A holland intézményben követelmény, hogy a 4. képzési szemeszterben, a 20. naptári héten minden pedagógusjelölt egy hetet egy másik országköznevelési intézményeiben tett látogatással töltsön.

Magyarországon a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának másodéves tanárjelöltjei és azok oktatói voltak a partnerek.

Május 12-én (vasárnap) és 13-án (hétfőn) Budapest nevezetességeivel ismerkedtek a fiatalok. Ebben Daróczi Ildikó, a Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet oktatója és Ráduly Ildikó dráma- és színházismeret szakos tanárjelölt volt a segítségükre.

Május 14-én (kedd) és 15-én (szerdán) a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskolában és a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Kiskolában figyeltek meg 4 csoportban 2-2 tanórát a holland és magyar hallgatók és a vendéglátó injtézmények pedagógusainak részvételével összegezték a tapasztalataikat.

Május 16-án (csütörtökön) az Almádi Magocskák Napközi Otthonos Óvoda négy csoportjának életét figyelték meg és tájékozódtak az óvoda pedagógiai programjáról. Ezt követően a Györgyi Dénes Általános Iskolában 3 csoportban hospitálhattak ének-zene, technika- és németórákon a jelöltek, majd együtt figyelték meg egy testnevelésórát. A balatonalmádi szakmai program ebben az esetben is a tapasztalatok summázásával zárult.

Május 17-én (pénteken) délelőtt arra kaptak lehetőségeta holland jelöltek, hogy a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola egyik 5-ik osztályában két párhuzamos angolos csoportban vezessenek le egy-egy 45-perces tevékenység-sort. Mindez minden érintett megelégésére szolgált.

Az iskolai programokat követően a délutáni órákban Rednik Zsuzsanna nyelvtanár kolléga közreműködésével angol nyelvű városnézés és ahhoz kapcsolódóan a lakóhely megismerésének pedagógiai folyamataira vonatkozó műhelyfoglalkozás, majd Komáromi Sándor drámapedagógiai tréningje valósult meg.

Fogadta a vendégeket Prof.Dr. Navracsics Judit dékán asszony is, aki bemutatta a Kar oktatási portfolióját és a tanulmányok esetleg veszprémi folytatására bíztatta a holland főiskolásokat, hisz van angol nyelvű mester-, valamint doktori képzés is. Külön színfoltja volt a kari programnak a Kees de Bottal, Karunk holland nyelvészprofesszorával megvalósult találkozó, amely a vendégek anyanyelvén zajlott.

Kedden, szerdán és csütörtökön a magyar hallgatótársak rövidke magyartanulási lehetőséggel lepték meg a hollandokat, s a délutánokat mindig hollandtanulással zárták a résztvevők.

A programban összesen 17 veszprémi diák vett részt.

Az ő tevékenységüket Dr. Somogyvári Lajos, a Tanárképző Központ oktatója és Dr. Poór Zoltán egyetemi docens, a Neveléstudományi Intézet megbízott igazgatója koordinálta.

A szerdai iskolalátogatás részleteibe enged betekinteni a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola honlapján megjelent tudósítás:

http://botev.hu/index.php/oktatas/411-holland-vendegek-a-botevben

A sikeresnek tekinthető közös program intézményközi együttműködést és a jövőre másodéves holland pedagógusjelöltek reményeink szerinti 2020-as látogatását eredményezi.